Det kostar 250 kronor per år att stå i bostadskön. Din kötid börjar räknas från det datum din inbetalning registrerats hos Bostad Luleå. Du kan läsa mer om hur det fungerar i våra köregler.

Observera att registreringen är personlig och att medsökande inte kan tillgodoräkna sig någon kötid.

Det finns 3 olika sätt att registrera sig på