Du har valt att göra en snabbregistrering med för att starta upp din kötid. Din kötid kommer att räknas från det datum din inbetalning registerats hos oss.
Observera att du inte kommer att kunna söka lediga lägenheter eller tomter förrän du kompletterar din registrering med resterande uppgifter som behövs.
Personuppgifter
Du måste välja att registrera dig med antingen adress eller e-post för att vi ska kunna kontakta dig. Du kan fortfarande fylla i alla uppgifter även om du väljer det en alternativet.
Adress
Adressen till ditt nuvarande boende.
E-post
En aktiv e-postadress vi kan nå dig på vid behov.
Allmänna villkor för personuppgifter

Det är nödvändigt för Bostad Luleå att i sin verksamhet behandla uppgifter om dig som registrerat ett användarkonto hos oss. Det gäller dina personuppgifter som till exempel namn, adress och personnummer samt uppgifter om din ekonomiska situation. Uppgifterna är nödvändiga och behandlas i den utsträckning som krävs för att Bostad Luleå och anslutna hyresvärdar ska kunna administrera, planera, utvärdera och fatta beslut om din ansökan om viss bostad.

Personuppgifter kan komma att kompletteras genom inhämtning från andra offentliga register. Lämnade uppgifter kan vidare komma att användas för genomförande av kreditupplysning.

Godkännande av villkor

  • Jag godkänner Bostad Luleås köregler och jag försäkrar att samtliga de uppgifter jag lämnar på mitt användarkonto hos Bostad Luleå är riktiga i alla delar.
  • Jag är medveten om att dessa uppgifter behandlas hos Bostad Luleå och hos de hyresvärdar som samarbetar med Bostad Luleå i syfte att administrera lägenhetsansökningar och genomföra uthyrningsprocessen.
  • Jag intygar att jag erhållit information om att Bostad Luleå och de hyresvärdar som samarbetar med Bostad Luleå kan komma att inhämta en kreditupplysning om mig samt kontrollera uppgifter i folkbokföringsregistret.
  • Jag intygar att jag erhållit information om mina rättigheter enligt Dataskyddslagen (GDPR).
  • Jag förstår att jag, när jag betalar min köavgift, ingår ett avtal med Bostad Luleå.
  • Jag förstår att jag, om jag begär det, kan få information om behandlingen av de personuppgifter som berör mig, och jag förstår att denna begäran skickas till mejladress: info [at] bostadlulea.se.