Vanliga frågor och svar

Var kan jag ange hur jag vill ha köavgiften återbetald vid avvecklingen av Bostad Luleå?
Svar:

Återbetalningen kommer att ske under 2021, så snart praktiska och tekniska lösningar är på plats för att kunna genomföra överföringen. Alla som står i bostadskön kommer få information så snart vi har säkerställt tillvägagångssätt för återbetalningen.

Om bostadssökande planerar att ställa sig i kö nu, får dom tillbaka pengarna om det avvecklas och är det någon idé att ställa sig i bostadskö?
Svar:

Ja, det är idé att ställa dig i bostadskön eftersom det garanterar medflyttning till de anslutna hyresvärdarna. Eftersom avgiften betalas vid olika tidpunkter på året kommer det återbetalda beloppet att variera. Det återbetalda beloppet kan variera mellan 20,80 kr och 229kr beroende när den köande betalat avgiften.

Måste bostadssökande i Bostad Luleås kö, betala nu?
Svar:

Enligt nuvarande villkor för Bostad Luleås kö, så ska avgift erläggas med 250 kr om sökande vill stå i bostadskö.

Kommer bostadssökande som betalat in köavgift tidigare och för innevarande period tom 2021 att få tillbaka allt de betalat in?
Svar:

Enligt beslut av stadsbyggnadsnämnden den 29 oktober ska årsavgiften betalas tillbaka med den del som löper in i 2021. Eftersom avgiften är betalad vid olika tidpunkter på året kommer det återbetalda beloppet att variera. Det återbetalda beloppet kan variera mellan 20,80 kr och 229kr beroende när den köande betalat avgiften.

Kommer bostadssökande som betalat in första gången i år att få tillbaka sin köavgift?
Svar:

Enligt beslut av stadsbyggnadsnämnden den 29 oktober ska årsavgiften betalas tillbaka med den del som löper in i 2021. Eftersom avgiften är betalad vid olika tidpunkter på året kommer det återbetalda beloppet att variera. Det återbetalda beloppet kan variera mellan 20,80 kr och 229kr beroende när den köande betalat avgiften.