Vanliga frågor och svar

Vilka är hyresvärdens krav?
Svar:

Hyresvärden beslutar om vilka krav som ska ställas för att man ska bli godkänd som hyresgäst.
Kraven kan gälla: inkomst, betalningsanmärkningar, skötsamhet, ålder, familjestorlek och liknande och ska ställas lika på alla sökande. Kraven får inte vara diskriminerande eller ändras under förmedlingens gång. Den sökande som har längsta kötiden och som uppfyller hyresvärdens krav ska erbjudas kontrakt på den sökta lägenheten.
 

Vem kan söka lägenhet?
Svar:

Alla som registrerat sig och betalt den årliga köavgiften. Du kan registrera dig från den dag du fyller 15 år och för att skriva kontrakt måste du vara 18 år.

Varför står det två köplatser?
Svar:

Allteftersom förmedlingen pågår kan det falla bort sökande (t.ex. att de inte blir godkända i anmärkningskontrollen, väljer att tacka Nej till visning eller tar bort sin intresseanmälan) och då kan du se det direkt eftersom din köplats ändras om de hade längre kötid än du. Din aktuella köplats anges och inom parantes ser du köplatsen som du hade när lägenheten avpublicerades.

Exempel: Hade du köplats 5 när lägenheten avpublicerades och två andra sökande med längre kötid än du tar bort sina intresseanmälningar kommer det se ut enligt följande på Min sida:

Du har köplats: 3 (5)

 

Varför står det ett streck på min kötid?
Svar:

Om du inte längre är aktuell som sökande på en lägenhet p.g.a. att du exempelvis tagit bort din intresseanmälan, inte blivit godkänd i anmärkningskontrollen eller tackat Nej till visning så kommer det markeras med ett streck - eftersom du då inte längre är med i processen.

Var du från början, när lägenheten avpublicerades på köplats 8 av de sökande, kommer det att se ut enligt följande på Min sida:

Din köplats: - (8)

 

Varför har jag fått en varning
Svar:

- om du har föreslagits som hyresgäst hos hyresvärden och hoppar av.

-om du tackar ja till fortsatt intresse efter genomförd visning och därefter avbryter din intresseanmälan.

Upprepar du ovanstående mer än tre gånger under en tolvmånadersperiod så spärras du från att söka lägenheter hos oss i sex månader i enlighet med våra köregler.

Varför blir jag inte erbjuden visning?
Svar:

Det kan finnas flera olika anledningar till varför du inte blir kallad till visning. Den vanligaste orsaken är att din kötid inte räcker till. Det kan också bero på att du inte uppfyller de krav hyresvärden angivit eller att du inte blivit godkänd vid anmärkningskontrollen.
 

Varför ändrar sig min köplats hela tiden. Jag kan ha köplats 60 ena dagen och nästa dag kan jag ha åkt bak till plats 80.
Svar:

Allt eftersom nya intresseanmälningar tillkommer kan köplatsen variera. Det innebär att du kan få olika placering på dina bokade lägenheter.

Först när anmälningstiden har gått ut och lägenheten inte längre finns annonserad på hemsidan kan du se din exakta köplats.

 

 

Var ser jag mina inloggningsuppgifter?
Svar:

När du registrerar dig anger du ett användarnamn och ett lösenord, du väljer själv dina inloggningsuppgifter. Vi rekommenderar att du använder ditt personnummer som användarnamn.

Vad innebär det när min kötid står inom parantes?
Svar:

Allteftersom förmedlingen pågår kan det falla bort sökande (t.ex. att de inte blir godkända i anmärkningskontrollen, väljer att tack Nej till visning eller tar bort sin intresseanmälan) och då kan du se det direkt eftersom din köplats ändras om de hade längre kötid än vad du har.

Exempel: Hade du köplats 5 när lägenheten avpublicerades och två andra sökande med längre kötid än dig tar bort sina intresseanmälningar kommer det se ut enligt följande på Min sida:

Din köplats: 3 (5)

Din aktuella köplats är då 3. Inom parantes ser du den köplats som du hade när lägenheten avpublicerades, alltså 5.
 

Vad innebär depostion?
Svar:

Om din inkomst på egen hand eller tillsammans med din medsökande inte helt når upp till hyresvärdens krav så kan hyresvärden ändå ge dig möjlighet att intresseanmäla dig om du kan visa att du kan lämna säkerhet i form av deposition. Deposition innebära att du betalar en summa pengar till hyresvärden som hyresvärden förvarar under kontraktstiden. Du får tillbaka hela summan när du flyttar ut med avdrag för eventuella obetalda hyror eller kostnader för eventuella skador som uppstått.

Vad innebär borgensman?
Svar:

Om din inkomst på egen hand eller tillsammans med din medsökande inte helt når upp till hyresvärdens krav så kan hyresvärden ändå ge dig möjlighet att söka bostad om du kan visa att du kan lämna säkerhet i form av borgensman.

Borgensmannen går i borgen, vilket är ett löfte om att ansvara för att hyresgästen (du) fullgör dina plikter gentemot hyresvärden. Borgen ingås "såsom för egen skuld" vilket innebär att hyresvärden kan kräva betalning direkt av borgensmannen så fort som hyresgästen låter bli att betala. Den borgensförbindelse som tecknas i samband med ett hyresavtal omfattar bland annat hyra, misskötsel, skadestånd, inkassokostnader och kostnader för eventuell avhysning. För att kunna godkännas måste borgensmannen ha tillräcklig inkomst för att kunna bära både sina egna och dina boendekostnader.

Om du blir aktuell för en lägenhet, där din inkomst kräver borgensman, måste borgensmannens personuppgifter presenteras för hyresvärden som kommer att kontakta personen i fråga för att insamla ytterligare uppgifter kring inkomst, anställning, boendeform etc

Vad händer om två sökande har samma kötid
Svar:

Om två sökande med samma kötid söker samma lägenhet avgörs köplaceringen av den som intresseanmält sig först på lägenheten.

Vad händer med min registrering om jag flyttar?
Svar:

Ingenting. Det är bara viktigt att du uppdaterar dina kontaktuppgifter. Om du flyttar för att du fått ny bostad via Bostad Luleå nollställs din kötid men din registrering finns kvar så länge du betalar den årliga köavgiften.

Vad händer med min kötid om jag får en studentbostad?
Svar:

Om du får en studentbostad nollställs inte din kötid. Du fortsätter att samla kötid som du kan använda till att söka en vanlig bostad när dina studier är avslutade. Förutsättningen är dock att du fortsätter betala den årliga köavgiften.

Anledningen är att studentbostäder är genomgångsbostäder med en begränsad besittningsrätt kopplad till hyresgästens studier.

Vad gör jag när jag hittat en lägenhet på hemsidan som jag är intresserad av?
Svar:

Under förutsättning att du är registrerad och har betalt köavgiften kan du anmäla ditt intresse. Tänk på att du kan ha maximalt fem (5) intresseanmälningar samtidigt.

Ska jag registrera mig som sökande även om jag inte ska flytta nu?
Svar:

Ja, börja med att registrera dig. Din kötid startar från den dag betalning av köavgift inkommit till Bostad Luleå. Du samlar sen kötid som är helt avgörande när du väl börjar söka bostad.

Om bostadssökande planerar att ställa sig i kö nu, får dom tillbaka pengarna om det avvecklas och är det någon idé att ställa sig i bostadskö?
Svar:

Varje enskild intressent måste själv ta ställning om det är aktuellt att ställa sig i Bostadskön. Det är inte möjligt att stå i bostadskö om man inte betalar så som regelverket ser ut just nu.

När kan jag söka bostad?
Svar:

När du har registrerat dig och köavgiften ha inkommit till Bostad Luleå kan du söka bostad.

Måste bostadssökande i Bostad Luleås kö, betala nu?
Svar:

Enligt nuvarande villkor för Bostad Luleås kö, så ska avgift erläggas med 250 kr om sökande avser stå i bostadskö.

Kommer bostadssökande som betalat in köavgift tidigare och för innevarande period tom 2021 att få tillbaka allt de betalat in?
Svar:

Vi har inte alla villkor för avvecklingen av Bostad Luleå klara och avvecklingen ska beslutas i flera politiska instanser innan det formellt kan avvecklas. Tidigare erlagda köavgifter kommer sannolikt inte att betalas tillbaka då avgiften avser täcka den löpande administrationen av kön, men det finns inget beslut kring frågan ännu.

Kommer bostadssökande som betalat in första gången i år att få tillbaka sin köavgift?
Svar:

Vi har inte alla villkor för avvecklingen av Bostad Luleå klara och avvecklingen ska beslutas i flera politiska instanser innan det formellt kan avvecklas. Erlagda köavgifter kommer sannolikt inte att betalas tillbaka då avgiften avser täcka den löpande administrationen av kön, men det finns inget beslut kring frågan ännu.

Kan jag utebli från en personlig visning? Kan jag tacka nej efter visning?
Svar:

Du får lov att tacka Nej till erbjuden visning. Om du går på visning av lägenhet och inte blir intresserad av lägenheten svarar du Nej. Det kan du göra utan att det påverkar dina möjligheter att göra nya intresseanmälningar.

Kan jag registrera mig tillsammans med min sambo?
Svar:

Ja. Ni kan registrera er tillsammans.

Din medsökande måste först skapa ett eget bostadssökandekonto eller ett medsökandekonto via vår hemsida. Era konton ska sedan kopplas ihop. Du kan läsa mer på vår hemsida under Köregler om hur en medsökande kopplas till en bostadssökandes användarkonto,

 

Kan jag bli inbjuden till flera visningar samtidigt
Svar:

Ja

Kan jag ändra de registrerade uppgifterma?
Svar:

Genom att logga in på Min sida kan du uppdatera dina uppgifter. Det är viktigt att du håller dina registrerade uppgifter uppdaterade så att vi kan nå dig. Om du har lämnat felaktiga uppgifter har hyresvärden dessutom rätt att hoppa över din ansökan.

Jag har inte fått en påminnelse om köavgiften
Svar:

Du bör ha fått det. Vi skickar ut ett erbjudande i form av en betalningsavi i god tid innan det är dags att betala köavgiften. Vi skickar ett mail med en betalningsavi till din registrerade e-postadress. 
Du ansvarar själv för att dina registrerade uppgifter är korrekta.

Observera att Bostad Luleå inte kan garantera att mailen kommer fram till dig.

Om du inte har fått din avi kan du betala med kort på vår webbsida efter att du loggat in.

Jag har ingen e-postadress?
Svar:

Det är inget krav att ha egen e-postadress för att registrera sig och söka lägenhet hos Bostad Luleå.

All information som berör din registrering och dina intresseanmälningar finns på Min Sida, som kräver att du loggar in. 

Har du ingen e-postadress råder vi dig att om möjligt använda en anhörigs eller väns e-postadress så riskerar du inte att missa någon viktig information.

Jag har ingen dator. Hur registrerar jag mig?
Svar:

Du kan registrera dig genom att besöka Bostad Luleå

Besöksadress Midgårdsvägen 19.

Jag har betalningsanmärkningar. Kan jag ändå få en lägenhet?
Svar:

Vilka krav de olika hyresvärdarna har kan du se på vår hemsida där den lediga lägenheten annonseras.

Jag fick tips om en lägenhet på en annan sajt, och så länkades det hit till er. Hur funkar det?
Svar:

Alla lägenheter vi förmedlar annonseras på vår hemsida bostadlulea.se.

Det finns företag som plockar upp bilder och texter på våra lediga lägenheter som de sedan publicerar på sina egna hemsidor. Detta gör de utan vårt tillstånd. Vi har inget samarbete, vilket innebär att du inte kan söka våra lediga lägenheter genom dem.

Är du intresserad av att få mail av oss när lediga lägenheter läggs ut på vår hemsida, kan du använda tjänsten Bevakning som finns på Min sida.

Jag får ingen e-post trots att jag angivit min adress i min profil
Svar:

Det är viktigt att du vid registreringen är noga när du skriver in e-postadressen. Dubbelkolla gärna stavningen. Kontrollera också att rutan "Jag vill ha e-post” är ifylld vid "Bevakningar" på Min sida.

Tänk på att du kan behöva se över dina inställningar för skräppost för att kunna ta emot e-post från avsändaren noreply [at] mail.bostadlulea.se. Det  kan annars hända att mailen från oss fastnar i ditt spam-filter och hamnar bland skräpmailen.

Jag betalar för information om lediga lägenheter, och när jag sedan kommer till er hemsida så vill ni också ha betalt! Det känns inte rätt!
Svar:

Det finns företag som hämtar uppgifter om lediga lägenheter från vår hemsida och sedan publicerar dem på sina egna hemsidor.  Vi har inget samarbete, det sker utan vårt tillstånd.

De lägenheter vi lägger ut kan endast sökas via vår hemsida. Vi har en årlig köavgift på 250 kr och som registrerad bostadssökande hos oss kan man söka våra utannonserade lägenheter. Man kan söka så många lägenheter man vill (max 5 åt gången) med undantag av nyproducerade lägenheter som man kan söka så många man vill samtidigt.

Jag är i akut behov av en lägenhet. Finns det nått annat sätt jag kan söka på?
Svar:

Nej. Varje sökande har en situation som är unik och varje sökande har egna skäl att anföra varför vi ska prioritera just den sökande före andra. Det regelverk vi arbetar efter är fastställt av Kommunfullmäktige och medger inte någon förtur. Vi har ett kösystem som bygger på principen att den som har längst kötid går först. Det finns därför inga möjligheter att ta personlig hänsyn. Våra köregler gäller lika för alla.

Hur vet jag vilka lägenheter som är lediga?
Svar:

Lediga lägenheter visas på vår hemsida, www.bostadlulea.se. Efter att du registrerat dig och din betalning av köavgiften inkommit till Bostad Luleå, kan du söka lediga lägenheter. Vill du få meddelande på lediga lägenheter kan du skapa Bevakning på Min sida. Du får då mail till din registrerade e-postadress med information om de lediga lägenheter som stämmer mot dina önskemål. Observera att Bostad Luleå inte kan garantera att mailen kommer fram till dig. Det säkraste sättet att få reda på vad som finns ledigt är att regelbundet besöka vår hemsida.

Hur väljer ni ut den som får lägenheten?
Svar:

Vi gör inget eget urval utan den sökande som har längst kötid och som uppfyller hyresvärdens krav föreslås få den aktuella lägenheten.

Hur många lägenheter kan jag söka?
Svar:

Hur många som helst. Du kan dock bara söka fem (5)  lägenheter samtidigt. Söker du nyproduktion kan du intresseanmäla dig på fem stycken.

Hur många är före mig i kön?
Svar:

Det går inte att säga på förhand. Kötiden för att erbjudas en lägenhet beror på vilka som anmäler sitt intresse för samma lägenhet som du och som uppfyller hyresvärdens krav. Eftersom nya intresseanmälningar tillkommer under bokningstiden kan kötiden variera. Det innebär att du kan få olika placering på dina bokade objekt.

Hur länge kan jag vara registerad i kö?
Svar:

Du kan vara registrerad som bostadssökande så länge du betalar den årliga köavgiften. Den dag du får hyreskontrakt på en lägenhet via Bostad Luleå nollställs din kötid men din registrering finns kvar så länge som du betalar köavgiften.

Hur länge gäller min registrering?
Svar:

Ett år i taget. Under förutsättning att du betalar årsavgiften. 

Hur lång tid tar det att få en lägenhet?
Svar:

Idag har vi en bostadsmarknad där efterfrågan överstiger utbudet av lediga lägenheter. Det innebär att vi tyvärr inte kan hjälpa alla våra sökande med ny bostad så fort som både ni och vi skulle önska. I dagsläget kan det ta lång tid innan ett erbjudande om en lägenhet kommer eftersom vi har ett stort antal sökande till våra lediga lägenheter. 

Hur gör jag för att söka lägenhet?
Svar:

Du måste vara inloggad på Mina sidor för att kunna göra intresseanmälan. Du måste även kryssa i rutan att du läst och förstått de särskilda kraven. Tryck på Gör en intresseanmälan längst ned på sidan. 

Hur fungerar anmärkningskontrollen?
Svar:

Anmärkningskontroll tas på samtliga personer som erbjuds vinsning, även på medsökande. 

Hur får jag reda på att det är dags att betala?
Svar:

Du ansvarar själv för att betala köavgiften i tid, men när det börjar bli dags skickar vi ut en betalningsavi i god tid innan förfallodagen. Har du angett en e-postadress får du betalningsavin bifogad i din e-post. Saknas e-post skickas betalningsavin per brev.

Har min medsökande en egen kötid?
Svar:

Nej, som medsökande har du ingen egen kötid. För att få en kötid måste du registrera dig som bostadssökande och betala egen köavgift.

Det står på hemsidan att flera hyresvärdar lämnar sina lägenheter till er, men när jag tittar på vilka lägenheter som är lediga så är det flera hyresvärdar som inte är med.
Svar:

Om en hyresvärd inte har någon ledig lägenhet visas inte den hyresvärden i listan.

Bostad Luleås samverkansavtal med andra hyresvärda bygger på frivillighet.

Hyresvärdarna väljer själva vilka och hur många av sina lägenheter de lämnar till oss.

De som missat att betala, kommer de att få tillbaka sin kötid hos Lulebo?
Svar:

Lulebo och Bostad Luleå kommer att samverka kring frågor gällande bostadskön. Nuvarande kö överförs till Lulebo och det är den kön som gäller. Det betyder att som kön ser ut sista december så kommer den också att se ut den 1 januari 2021.

De som inte betalat men som stod i Lulebos gamla kö, de kan fortfarande se sin gamla kötid hos Lulebo. Får de behålla den gamla kötiden trots att de inte har betalat?
Svar:

Det är en fråga som får utredas under hösten tillsammans med Lulebo.